bg

17 July, 2019

Sài Gòn – Hạ Long

Trang thiết bị:

  • Hệ thống âm thanh ánh sáng hội nghị hiện đại
  • Sân khấu, bục phát biểu, mic phát biểu
  • Màn hình LED 29m2 và/hoặc màn chiếu và màn chiếu LCD
  • Bút, giấy viết
  • Wifi miễn phí
  • Điều hòa nhiệt độ
  • Các trang thiết bị bổ sung theo nhu cầu: bảng viết di động, biển tên hội nghị, tai nghe dịch,…

Information