bg

21 May, 2020

Gói Hạnh phúc

Sức chứa : 150 – 200 Khách

Cổng chào kết hoa lụa

Khung ảnh trang trí

Hộp đựng quà mừng và phong bì

Tiệc trà đón khách

Đường hoa và thảm dẫn lối

Hoa lụa trang trí bàn tiệc

MC chương trình

Tháp ly, champagne và đá khói

Phông cưới

Trình diễn khai vị

Pháo kim tuyến

TrưaTối

thông tin