bg

21 May, 2020

Gói Kim cương

Sức chứa: 500 Khách trở lên

Bao gồm toàn bộ khuyến mại của gói Vàng và thêm

Màn chiếu và máy chiếu 100 inch – truyền hình trực tiếp từ hội trường Sài Gòn Hạ Long đến các hội trường khác

Ban nhạc biểu diễn live

TrưaTối

thông tin